Bushido består av fyra sektioner, som vardera håller i en gren av klubbens verksamhet. Dessa sektioner är Aikido som bedriver aikido-träning, Wadokai Karate där det tränas Wadokai Karate, Kosen Judo och Tai chi, Kendo som bedriver kendo-träning och Shinbudo under vilken Iaido och Jodo tränas.

 Mer information om sektionernas verksamhet finns om ni följer länkarna.