Styrelsen  


Ordförande
Anna Nordqvist

 
ordforande(at)luleabudo(dot)se

Kassör 
Hans Nylund


kassor(at)luleabudo(dot)se

Sekreterare 
Wilhelm Person 

 

sekreterare(at)luleabudo(dot)se 

Ledamöter 
Emil Emilsson
Margareta Johansson 
Jumpon Toniti

 

ledamot1(at)luleabudo(dot)se
ledamot2(at)luleabudo(dot)se
ledamot2(at)luleabudo(dot)se

 

  

Revision

Revisor
Malin Forsberg
 
 
Supplerande revisor
Pontus Johansson

 
 

Valberedning

Joel Nordström 
Ricky Eriksson 
Arvid Persson