Välkomna till Bushido Luleå Budoklubb

Vi är en ideell budoförening som består av fyra sektioner, Aikido-, Karate-, Kendo samt Shinbudo sektionen. Merparten av träningen bedrivs i Luleå, även om Karate-sektionen även bedriver viss träning i Boden.  

  

 

Årsmöte 2019

Datum för kommande årsmöte är Lördag 2019-03-16. Motioner från medlemmarna till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2019-02-16. Eventuella motioner skickas till styrelsen(at)luleabudo(.)se.